abril 15, 2023 · Comentarios desactivados en El Joc de Schelling.

El Joc de Schelling.

Micro Decisions, MACRO EFECTES

Quan veiem un món ple de desigualtats, pot semblar lògic pensar que deu ser perquè algú ho vol així. Però us heu plantejat mai com, tot i les millors intencions individuals, podem acabar col·lectivament en un món que no és el que cap de nosaltres volia?

La física i les matemàtiques ens poden ajudar a comprendre com decisions (aparentment) inofensives poden crear un món nociu.

Descripció de l'activitat

El model de Schelling, desenvolupat per l'economista Thomas Schelling als anys 70 del segle XX, és un model matemàtic que permet estudiar l'emergència de la segregació racial a les ciutats a partir del comportament d'un conjunt d'agents amb una mínima preferència cap als seus símils.

El joc de taula basat en aquest model és una activitat participativa que permet a tothom experimentar, de primera mà, les dinàmiques d’emergència de nuclis o conjunts separats i homogènis d'agents a partir d'una situació inicial completament barrejada. Els participants formaran equips i jugaran amb fitxes de diferents colors, movent-les sobre la taula en funció de les seves preferències, es a dir, del nombre de veïnes de l’altre color que estan disposades a aceptar. A la primera partida, cap dels dos colors vol estar en minoria. Després, si tenen temps i volen fer una altra ronda, els equips es poden posar d'acord per jugar amb altres regles.

El joc mostra com les preferències individuals influeixen en la formació de patrons emergents que poden ser diferents a les expectatives inicials i que sovint acaben generant guettos. 
Els equips també comptaran amb el suport d'una aplicació informàtica de realitat augmentada d'assistència i supervisió del joc desenvolupada específicament per aquest joc.

Aquest joc permet veure com la física i les matemàtiques poden ser eines efectives per estudiar fenòmens socials. En resum, es tracta d'una proposta divertida i educativa que permet aprendre i reflexionar sobre les dinàmiques de segregació, els patrons emergents i la relació entre les ciències dures i les ciències socials en un entorn lúdic.

El “Joc de Schelling” es un producte del projecte “Transciències”.

Per a més informació: https://heuristica.participa.cloud/assemblies/Transciencies2022

Material i definicions bàsiques

Cada equip de 4 persones disposa de:

  • Un tauler de 20x20 caselles.
  • 160 fitxes blaves.
  • 160 fitxes vermelles.
  • 80 fitxes grogues.

Cada casella representa un lloc on es podria viure (una casa o, més en general, un habitatge).

Les fitxes blaves i vermelles tenen una cara sense res (representant l'estat de satisfacció) i una cara amb un punt blanc (representant l'estat d'insatisfacció). Cada una d'aquestes fitxes representa una persona o unitat familiar.

Les fitxes grogues representen els habitatges buits.

Les veïnes d'una fitxa són totes les fitxes situades a les quatre caselles contigües i a les 4 diagonals.

Una fitxa es considera satisfeta si no es troba en minoria, és a dir, si el nombre de veïnes de l'altre color no supera el nombre de veïnes del seu propi color.

Caselles veïnes de la fitxa vermella
Exemples de configuracions que fan que la fitxa del centre sigui satisfeta
Exemples de configuracions que fan que la fitxa del centre sigui insatisfeta.

Regles del joc

Preparació

Abans de començar la partida cal barrejar i escampar les fitxes sobre el tauler i distribuir-les sense que toquin les línies de separació. Un cop acabat, s'han de retirar les fitxes grogues. Tot seguit, cal entrar a l’App i fer una foto per determinar quines fitxes cal girar. Després farem una altra foto per comprovar que tots els estats siguin correctes.

Comença la partida!

Cada torn s’ha de moure una fitxa insatisfeta a una casella buida del tauler on passi a estar satisfeta.

Després de cada moviment cal revisar les veïnes de la fitxa abans i després del moviment i actualitzar-ne l’estat.

Cal fer una foto cada 2 minuts per assegurar-se que tots els moviments siguin correctes.

Partida 1

En la primera partida, cada persona mou una fitxa alternant colors i si un dels colors no disposa de moviments permesos se salta el torn.

Partida 2

En la segona partida no hi ha torns ni rotació de colors i s’ha d’intentar assolir la major satisfacció en el menor temps possible.

Partida 3

La tercera partida funciona de la mateixa manera que la segona però, a més, els jugadors han d'intentar minimitzar la segregació mantenint els colors barrejats.

Fi de la partida

La partida s’acaba quan ja no hi ha més moviments permesos possibles o quan s’acaba el temps (20 minuts per defecte). Un cop acabada la partida, cal fer una última foto amb l'App.